2019 Miken Smash 7 usssa 14 Slowpitch Bat Cochega Smash mksis 7 34 30 4124bfiyt2897-Sófbol: slowpitch